Bredenoord.com circulaire onderneming

Circulaire economie is een term die je steeds vaker zult horen. Het heeft namelijk te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de circulaire economie gaat men namelijk verantwoord om met natuurlijke grondstoffen en wilt men zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk hergebruiken, veel bedrijven stappen dus over naar circulair ondernemen. Bredenoord.com is al een circulaire onderneming

Bredenoord circulaire onderneming

De combinatie van de woorden circulair en economie zegt het al: door zuiniger en bewuster om te gaan met materialen, energie en arbeid, kun je hieruit economisch voordelen halen. Heel veel andere bedrijven zien het nut van circulair ondernemen langzamer ook in. Zij gaan zich binnen hun onderneming meer focussen op hergebruik en recycling en het slim gebruiken van de natuurlijke hulpbronnen.

Als familiebedrijf levert Bredenoord al ruim tachtig jaar flexibele stroom. Zij verkopen en verhuren stroomaggregaten. Aggregaten zijn generatoren die worden gebruikt in een omgeving waar geen netstroom aanwezig is. Doormiddel van een motor wekt een aggregaat elektriciteit op. Aggregaten moeten worden voorzien van brandstof. De brandstof die voor aggregaten kan worden gebruikt is diesel of benzine. Zij maken ook gebruik van hybride oplossingen en batterijsystemen.

Onderdeel van de circulaire economie is ook om te kijken of er andere alternatieven zijn natuurlijke grondstoffen. Bredenoord richt zich daarbij met name op hernieuwbare bronnen en duurzame brandstoffen en wil deze kunnen aanbieden aan haar klanten. Andere alternatieven kunnen bijvoorbeeld zijn zonne panelen of de opslag van energie. Op deze manier raken de grondstoffen minder snel op en helpt zo een onderneming de natuur ook.