Site pictogram MKB Award

Criteria

Selectiecriteria MKB Award

Voor de uitreiking van de MKB Award wordt een deskundige jury aangesteld. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties en kennisinstellingen, maar ook uit succesvolle ondernemers.

De winnaar van de MKB Award onderscheidt zich in compleetheid. Compleetheid van een bedrijf beoordeeld de jury aan de hand van onderstaande criteria:

Innovativiteit

Onder innovativiteit verstaan wij de mate dat een nieuw product, dienst of productieproces vernieuwend is ten opzichte van het aanbod van de concurrenten. Innovaties kunnen grensoverschrijdend zijn, maar ook een wijziging van een bestaand product, dienst of productieproces kan een innovatie zijn. Bij innovativiteit let de jury vooral op welke innovatie(s) jouw bedrijf recentelijk op de markt heeft gebracht en hoe deze marktintroductie(s) zijn aangepakt.

Winstgevendheid

Onder winstgevendheid verstaan wij het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten. Winst is een voorwaarde van een onderneming om op langere termijn te overleven. De winstgevendheid beoordeeld de jury door inzicht te verkrijgen op welke wijze jouw bedrijf de winst maximaliseert en het vermogen heeft om snel te reageren op afwijkingen in deze winst.

Marktbenadering

Onder marktbenadering verstaan wij de strategie die bepaald hoe klanten worden benaderd. De marktbenadering beoordeeld de jury op basis van de snelheid van reageren op veranderende marktomstandigheden.

Ambitieniveau ondernemer

Onder ambitieniveau van de ondernemer verstaan wij de mate dat een ondernemer streeft om binnen de gestelde tijd zijn doelstellingen waar te maken en visie heeft op zijn markt. Het ambitieniveau beoordeeld de jury op basis van de heldere uiteenzetting van jouw ambitie over 5 jaar, en op wijze je deze ambitie gaat waarmaken.

Klantgerichtheid

Onder klantgerichtheid verstaan wij de mate dat uw product of dienst de problemen van de klant oplost. Dit betekent meedenken met de klant, flexibel kunnen inspelen op zijn behoefte en het productieproces snel kunnen aanpassen. Inzicht in het proces en kunnen delegeren van verantwoordelijkheden zijn de kenmerken. Bij klantgerichtheid let de jury op welke wijze jouw bedrijf zorgt dat de verwachtingen van de klant worden overtroffen.

Planmatig denken

Onder planmatig denken verstaan wij het vermogen om de werkzaamheden te organiseren zodat medewerkers de resultaten binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen kunnen realiseren. Een bedrijf kan pas groeien als processen binnen een organisatie zijn vastgelegd en medewerkers weten wat van hun wordt verwacht. Planmatig werken beoordeeld de jury door inzicht te krijgen op welke wijze de processen binnen jouw organisatie zijn georganiseerd en medewerkers weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.

Mobiele versie afsluiten